GÖNÜL TARLASI

27.12.2010

 

Ben gönlüme yazmadım seni,
Kazımadım da,
Sadece, gönlüm seninle ekildi,
Seninle biçildi,

Tohum oldun önce,
Sonra yeţerdin, filiz verdin,
Mevsim ılkbahardı sonra yaz geldi,
Sapsarı oldu, kurudu gönlüm,

Ve Güz girdi içeri,
Yağmur, rüzgar,
Arkasından kıţ,
Üstelik buz gibi soğuktu hava,

Karlar altında kaldık,
Donduk, sen eridin gittin,
Gönlümde köklerin duruyor hala,
Kimbilir, belki de yeţerir gelecek bahara…..